Kocioł uniwersalny UKS

 

  • przystosowane do spalania węgla kamiennego, torfu, drewna,

  • mogą być dostarczone w segmentach i składane w kotłowni użytkownika,

  • bezpieczne w eksploatacji,

 

Posiadają:

  • certyfikat zgodności wg kryterium efektywności energetycznej, (rozp. Min. Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r., Dz.U. z dnia 26 lutego 1999 r. "Wymagania
    w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowane w kraju i importowane, oraz wymagania w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych.")

Badania emisyjno-energetyczne kotłów przeprowadziły:

  • Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi

Kocioł uniwersalny UKS dostarczany jest w stanie zmontowanym wraz z drzwiczkami zasypowymi, paleniskowymi, z izolacją cieplną. Na wyposażeniu kotła znajdują się:

  • instrukcja obsługi kotła,

 

Kotły typu UKS przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury na wylocie nie przekraczającej 100°C. Znajdują one zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych
i usługowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, szklarniach, szkołach itp. Kotły typu UKS mogą być stosowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413, mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub wymuszonym.

 

Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Wydajność cieplna znamionowa kotła powinna być równa lub nieco wyższa (do 10%) obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła ogrzewanych pomieszczeń. W charakterystyce technicznej w tabeli 1 dla powierzchni od 35 - 280 m2 oraz w tabeli 2 dla powierzchni od 430 - 3220 m2 zamieszczono orientacyjne wielkości kotłów dla powierzchni pomieszczeń, które mogą być ogrzewane kotłami UKS. Dane te mają charakter orientacyjny i określone są dla wysokości pomieszczeń nie przekraczających 3 m. Rodzaj paliwa zalecany do stosowania dla kotłów typu UKS podano również w tabeli 1 oraz tabeli 2. Stosowanie gorszych gatunków węgla od podanych w tabeli powoduje spadek sprawności cieplnej.

 

 

 

Pliki do pobrania:

 

 

TECHNIKA GRZEWCZA
 

Kotły c.o. oferowane przez P.P.H.U. PYTLAKOWSKI to produkty o najwyższej jakości, obecnie 5 klasy zgodnie z normą PN EN 303-5.2012, tworzone z wykorzystaniem najnowszych technologii. Posiadają odpowiednie atesty, w tym certyfikaty i świadectwa spełnienia norm.

W ofercie znajdują się kotły z podajnikiem na nowoczesne paliwa opałowe...

PALIWA OPAŁOWE
 

Jedno z najpopularniejszych paliw stałych to ekogroszek, produkowany z wyselekcjonowanego węgla kamiennego. Dobór właściwego paliwa wpływa znacząco na komfort obsługi pieca i jednocześnie jego wysoką efektywność cieplną oraz bardzo niską emisję substancji szkodliwych do środowiska...

© 2020 by P.P.H.U. PYTLAKOWSKI

Created with wix.com